Künye


 

 

 

İMTİYAZ SAHİBİ VE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Mustafa OSANMAZ

mosanmaz@ortadogubusiness.com

 

 

HABER MÜDÜRÜ

Cafer YILDIZ

cyildiz@ortadogubusiness.com

 

 

EDİTÖR

Buğra KAŞ

bkas@ortadogubusiness.com

 

 

GÖRSEL YÖNETMEN

İbrahim ANNAÇ

iannac@ortadogubusiness.com

 

 

REKLAM KOORDİNATÖRÜ

Melek Nur OSANMAZ

mnurosanmaz@ortadogubussines.com

 

 

MARMARA BÖLGE TEMSİLCİSİ

Halil NAHSEN

hnahsen@ortadogubussines.com

 

 

EGE BÖLGE TEMSİLCİSİ

Sinan AYDIN

saydin@ortadogubussines.com

 

 

AKDENİZ BÖLGE TEMSİLCİSİ

Didem YAPAR

dyapar@ortadogubussines.com

 

 

KARADENİZ BÖLGE TEMSİLCİSİ

Zekai GÜL

zgul@ortadogubussines.com

 

 

İÇ ANADOLU  BÖLGE TEMSİLCİSİ

Ferdi BALOĞLU

fbaloglu@ortadogubussines.com

 

 

SUUDİ ARABİSTAN TEMSİLCİSİ

Ahmed Saleh HALABİ

ashalabi@ortadogubusiness.com

 

 

SURİYE TEMSİLCİSİ

Halit HALİL

hhalil@ortadogubussines.com

 

 

IRAK TEMSİLCİSİ

Mustafa KERİM

mkerim@ortadogubussines.com

 

 

WEB VE SOSYAL MEDYA YÖNETMENİ

Ökkeş OSANMAZ

osanmaz@ortadogubussines.com

 

 

YAYIN DANIŞMANLARI

Prof. Dr. İsmail H. ÖZSABUNCUOĞLU

Prof. Dr. Mesut İDRİZ

 Yrd. Doç. Dr. Metin YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKCAN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TAN

Öğr.Gör.İskender ÇALMAN

Bahattin AKYÖN

Ümit GÜZELBEY

Salih TOYCU

Nick EDIZER

 

 

 

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Zekai GÜL

Av. Mehmet ALP

Av. Sabri AYYILDIZ