İŞLETMELERDE ÖZEL DENETİM NEDEN ŞART?

Duygularımıza yenilmemek için elbette güveneceğiz ancak, güven kontrole engel olmamalı. İşletmemizde gerekli kontrol mekanizmalarımızı da oluşturarak gerekli kontrollerimizi yapmalıyız. Özel denetim, işletmenin insan kaynakları, satın alma, üretim, pazarlama ve muhasebe, finansman gibi tüm bileşenleri içine alan ve hali hazırdaki vergisel denetimlerden çok daha farkı bir denetimdir.

Vergi odaklı ve tamamen eldeki verilerle yapılan denetimde( İşletme kar ve zararın ki bu veriler çoğu zaman içine hileli veri gizleyen personeller tarafından sağlanabilir)      

Hesaplamaya yönelik geleneksel denetim ve muhasebe sistemi, maalesef hileyi ve hileli veriyi ortaya çıkarmakta yeterli olmamaktadır. Bu durum işletmelerin gerçek kar &zararının tespit edilmesine engel teşkil ettiği için bulundukları sektörde doğru strateji geliştirme, yatırım ortamı oluşturma kararlarının hatalı veya eksik alınmasına neden olmaktadır. İşletmeler profesyonel denetim kuruluşları ile işbirliği yaparak işletme risklerini minimize ederek güvenli ve istikrarlı olarak sektörlerinde ticari hayatlarına kuşaktan kuşağa devam edebilir.                                                        

İşletmeler, denetim kuruluşları ile anlaşarak, Hakkı'n, hukukun, barışın, güvenin, eşitlik ve adaletin, refah ve mutluluğun, serbest rekabete dayalı ekonomik bir yapı ile kurumsal yönetim ilkelerinin hakim olduğu, evrensel değerlerin korunup geliştirildiği, gözetildiği; kendi içinde güçlü, bölgesinde lider ve dünyada etkin kurum ve firma olabilirler. Farklılar yaratarak kalıcı başarılar sağlayabilirler. Akılcı ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan sektör branşında topluma Ve paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetimin oluşturabilirler. Bugünkü işlerini mükemmel yöneterek uzun dönemde üstünlük sağlayıp gereklerini planlayabilirler. Gelişen, değişen ve çok çeşitlenen dünya ekonomi platformu işletmelerde klasik işletim yönetişim şekli ile yönetimleri ticari hayata devam etmeyi gün geçtikçe daha da imkansız hale getirmektedir.                                      

İşletmeler Sektörlerindeki pozisyonlarını korumak ve güçlendirmek için yönetim çalıma ekipleri içine artık, insan kaynakları, finansman ve muhasebe birimleri yanında denetim birimlerini de kurmak mecburiyetindeler. Ticari faaliyetleri ve sektör varlıklarının devamı ancak sistemlerin doğru, şeffaf ve denetlenebilir olması ile sağlanabilecektir. Dünyada lider ve markalaşmış kurum ve kuruluşları inanmış, kendini ve işletmesini çağın gereklerine adapte etmiş iş adamlarımız ve yatırımcılarımız gerçekleştirecekler.                                                

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz