“Türkiye Mücevher sektöründe Dünya’da markalaşmayı amaçlamalı”

HS Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sürmelihindi,”İhracatta başarı gerçekten güzel.Türkiye mücevher sektöründe dünya genelinde markalaşmayı amaçlamalıdır” dedi.

“Türkiye Mücevher sektöründe Dünya’da markalaşmayı amaçlamalı”

 

HS Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sürmelihindi,”İhracatta başarı gerçekten güzel. Ülkemize kaynak girecek olması ve bununla ilgili çalışmaların yapılması güzel bir durum. Fakat mücevher sektörünün başarısını yalnızca ihracatla ölçülmesi tartışılır bir konu. Türkiye mücevher sektöründe dünya genelinde markalaşmayı amaçlamalıdır” dedi.

 

HS Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sürmelihindi,”Güneydoğu Anadolu’daki en lüks mücevher mağazamızın 16 Eylül itibariyle açılışını yaparak hizmetimize devam ettik. Yeni mağazamızın sayesinde 2024 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız projeler çoğaldı. Bunun en temelinde ise markamızı temsil edecek tasarımların üretiminde hız kazanmak gerçekleştirmeyi planladığımız projeler arasında” dedi.

 

 

 

HS Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sürmelihindi,” Mücevher ve pırlanta sektörü yapısı itibariyle uzmanlık gerektiren bir alandır. Tamamiyle güvene dayalı çalışan bir iş dalıdır. Bu nedenle mücevher aldığınız kuruluşun sözünde durması ve güvenilir olması önem taşır. İnternetten bilgilenip bir mücevher mağazasına girseniz dahi satış danışmanının size uzatmış olduğu lupla pırlantayı inceleseniz ve hatta mikroskopla bile baksanız içerisindeki kristalleşmemiş karbonları görmeniz, kategorize etmeniz mümkün değildir. Bu iş ciddi bir uzmanlık ve bilgi gerektirmektedir. O nedenle aslolan %100 güvendir” diyerek Mücevher sektörünün genel durumu ve HS Mücevherat’ın hedeflerini anlatarak Ortadoğu Business’ın sorularını yanıtladı:

 

Öncelikle kendinizden ve markanız HS Mücevherat’tan bahseder misiniz, nasıl başladı bu yolculuk?

 

Sürmelihindi ailesinin hikayesi, rahmetli babam Ali Sürmelihindi’nin büyükbabası Hindistana gidip gelirken gözüne sürme çekmesiyle Gaziantep’te Sürmelihintli olarak tanınmasıyla başlamıştır. 1930 yıllarında kuyumculuk mesleğine ilk başlangıç büyükbabam Hüseyin Sürmelihindi’nin küçük bir vitrinli tezgahta sarrafiye altın alım satımı ile başlamıştır. Babam Ali Sürmelihindi ile Nacar Çarşısında devam ettirilen bu aile şirketi günümüze kadar getirilmiştir. Şuan da oğlum Sinan, kızım Selen Sürmelihindi tarafından yürütülen bayrağımız HS Mücevherat adı altında Gaziantep’te 4. Nesil olarak faaliyette.

 

Dünya’da ve Türkiye’de mücevher kültürünü gelişiminden söz eder misiniz? Türkiye mücevher konusunda nasıl bir yerde?

 

İhracatta başarı gerçekten güzel. Ülkemize kaynak girecek olması ve bununla ilgili çalışmaların yapılması güzel bir durum. Fakat mücevher sektörünün başarısını yalnızca ihracatla ölçülmesi tartışılır bir konu. Türkiye mücevher sektöründe dünya genelinde markalaşmayı amaçlamalıdır. Her zaman daha iyisi mümkün.

Mücevher koleksiyonlarınız nasıl şekilleniyor? İş birliği yaptığınız uluslarası ve ulusal markalar var mı?

 

Tabiiki. Yurt içi ve yurt dışında iş birliği yaptığımız markalar mevcut. Ancak son zamanlarda HS Mücevherat adı altında kendi fikir birliğimizle oluşturduğumuz niş tasarımlarımıza ağırlık vermeye başladık.

 

Sizi sektördeki diğer markalardan farklı kılan noktalar neler?

 

Nadir ve benzersiz servis sunumumuzdur. Pırlanta, güzel ve ömür boyu sürecek bir değerdir. Aynı zamanda iyi bir yatırımdır. Ekonomi durumundan bağımsız olarak zaman içinde fiyatlarında artış eğilimi gösterir. En nadide olan pırlanta türleri olağanüstü beyaz olan pırlantalar ve doğada ender bulunan kırmızı, mavi, turuncu pırlantalardır. Biz her tasarım için en iyi çalışmalarımızı yapıyoruz. Tasarımlarımız ve müşteri hizmetimiz itibarımız. Bu nedenle gösterdiğimiz özen nadir ve benzersizdir.

Mücevher ve Altın’ı kıyasladığımızda mücevherin tercih sebebi nelerdir?

 

Mücevherlerin gerçek değerinin nasıl algılanacağıyla ilgili bir değerlendirme yapılabilir. Doğru değerlendirmenin en temeli ise el yapımı ve fabrikada seri üretim farkıdır. Takdir edersiniz ki el yapımı mücevherlerin değeri, fabrikada üretilen seri üretim modellerden daha yüksektir. Zanaatkarların ve ustanın ellerinden çıkan bir mücevher diğerine benzemez. Tasarım süreci her bir parçanın doğasında varolan değerin anahtarıdır. Bir emek söz konusudur ve o tasarım takıldığında unutulmaması gereken yegane değer ise o tasarım aslında bir zanaatkarın emeğinin ışıltısını yansıtmaktadır. Mücevher satın aldığınızda eşsiz bir değere sahip olduğunuzun bilincinde olmak önemli bir detaydır.

 

2023 Yılı sizin açınızdan nasıl geçiyor, 2024 yılında gerçekleştirmeyi planladığınız projeleriniz olacak mı?

 

2023 yılı Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin hepimizi derinden yaralamasıyla başladı. O zor günlerde biz de Gazi Muhtar’da bulunan mağazamızın ağır hasarlı raporunu aldık ve depremden çok kısa bir süre sonra yeni mağazamızın konumunu belirledik. Haliyle bir süre tadilat sürecimiz oldu. Güneydoğu Anadolu’daki en lüks mücevher mağazamızın 16 Eylül itibariyle açılışını yaparak hizmetimize devam ettik. Yeni mağazamızın sayesinde 2024 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız projeler çoğaldı. Bunun en temelinde ise markamızı temsil edecek tasarımların üretiminde hız kazanmak gerçekleştirmeyi planladığımız projeler arasında. Nitekim mağazamız sürekli aktif olarak yeni plan projelerini sosyal medya üzerinden duyurmaya devam etmektedir.

 

Son olarak mücevher alırken nelere dikkat edilmeli?

 

Mücevher ve pırlanta sektörü yapısı itibariyle uzmanlık gerektiren bir alandır. Tamamiyle güvene dayalı çalışan bir iş dalıdır. Bu nedenle mücevher aldığınız kuruluşun sözünde durması ve güvenilir olması önem taşır. İnternetten bilgilenip bir mücevher mağazasına girseniz dahi satış danışmanının size uzatmış olduğu lupla pırlantayı inceleseniz ve hatta mikroskopla bile baksanız içerisindeki kristalleşmemiş karbonları görmeniz, kategorize etmeniz mümkün değildir. Bu iş ciddi bir uzmanlık ve bilgi gerektirmektedir. O nedenle aslolan %100 güvendir.

 

 

HÜSEYİN SÜRMELİHINDİ, BOARD CHAIRMAN OF HS JEWELRY:

 

TURKIYE SHOULD AIM TO BE BRANDING IN THE WORLD IN ITS JEWELRY INDUSTRY”

 

HS Jewelry Board Chairman, Hüseyin Sürmelihindi, said that “Success in exports is really nice. It is a good thing that resources will come into our country and studies on this issue are being carried out. However, measuring the success of the jewelry industry solely by exports is a debatable issue. Turkiye should aim to become a global brand in the jewelry industry.”

 

Hüseyin Sürmelihindi, Board Chairman of HS Jewelry stated that “We continued our service by opening our most luxurious jewelry store in Southeastern Anatolia as of September 16. Thanks to our new store, the projects we plan to realize in 2024 have increased. "The most fundamental part of this is to accelerate the production of designs that will represent our brand, which is among the projects we plan to realize.”

 

Stating that “The jewelry and diamond industry is an area that requires expertise due to its structure. It is a branch of business that works entirely on trust. For this reason, it is important that the organization you buy jewelry from keeps its word and is reliable. Even if you get information from the internet and enter a jewelry store, if you examine the diamond with the glass the sales consultant hands you or even if you look at it with a microscope, it is not possible to see or categorize the uncrystallized carbons inside. This job requires serious expertise and knowledge. Therefore, the important thing is 100% trust.”, Hüseyin Sürmelihindi, Board Chairman of HS Jewelry, answered the questions Ortadogu Business by explaining the general situation of the jewelry industry and the goals of HS Jewelry:

 

First of all, can you tell us about yourself and your brand HS Jewelry, how did this journey begin?

 

The story of the Sürmelihindi family began when my late father, Ali Sürmelihindi's grandfather, put kohl on his eyes while traveling to and from India, and became known as Sürmelihindli in Gaziantep. My grandfather, Hüseyin Sürmelihindi, started his career as a jeweler in the 1930s, buying and selling gold coins at a small shop window. This family business, which was continued in Nacar Bazaar with my father Ali Sürmelihindi, has been brought to this day. Currently, our flag, run by my son Sinan and my daughter Selen Sürmelihindi, is operating as the 4th generation in Gaziantep under the name of HS Jewelry.

Could you talk about the development of jewelry culture in the world and in Turkey? What kind of place is Turkiye in terms of jewelry?

 

Success in exports is really nice. It is a good thing that resources will come into our country and studies on this issue are being carried out. However, measuring the success of the jewelry industry solely by exports is a debatable issue. Turkiye should aim to become a global brand in the jewelry industry. Better is always possible.

 

How are your jewelry collections shaped? Are there any international or national brands you cooperate with?

 

Of course. There are brands we cooperate with at home and abroad. However, recently we started to focus on niche designs that we created with our own consensus under the name of HS Jewelry.

What makes you different from other brands in the industry?

 

It is our rare and unique service offering. Diamonds are beautiful and a lifelong asset. It is also a good investment. It tends to increase in prices over time, regardless of the economic situation. The rarest types of diamonds are exceptionally white diamonds and red, blue and orange diamonds that are rare in nature. We do our best work for every design. Our designs and customer service are our reputation. That's why our care is rare and unique.

 

When we compare Jewelry and Gold, what are the reasons why jewelry is preferred?

 

An assessment can be made on how to perceive the true value of jewelry. The most fundamental of correct evaluation is the difference between handmade and factory mass production. As you will appreciate, the value of handmade jewelry is higher than factory-made mass-produced models. A piece of jewelry made by the hands of craftsmen and masters is unlike any other. The design process is key to the inherent value of each piece. There is effort involved, and the only value that should not be forgotten when that design is installed is that that design actually reflects the shine of a craftsman's labor. It is an important detail to be aware that you have unique value when you buy jewelry.

How is 2023 going for you? Will you have any projects you plan to realize in 2024?

 

It started with the earthquake disaster in February 2023, which deeply wounded us all. In those difficult days, we received the report of the heavy damage of our store in Gazi Muhtar and determined the location of our new store very soon after the earthquake. Naturally, we had a renovation process for a while. We continued our service by opening our most luxurious jewelry store in Southeastern Anatolia on September 16. Thanks to our new store, the projects we plan to realize in 2024 have increased. At the core of this, speeding up the production of designs that will represent our brand is among the projects we plan to realize. As a matter of fact, our store continues to actively announce new plan projects on social media.

 

Finally, what should be considered when buying jewelry?

 

The jewelery and diamond industry is an area that requires expertise due to its structure. It is a branch of business that works entirely on trust. For this reason, it is important that the organization you buy jewelry from keeps its word and is reliable. Even if you get information from the internet and enter a jewelry store, if you examine the diamond with the glass the sales consultant hands you or even if you look at it with a microscope, it is not possible to see or categorize the uncrystallized carbons inside. This job requires serious expertise and knowledge. Therefore, the important thing is 100% trust.

 

 

رئيس مجلس إدارة مجوهرات إتش إس HS، حسين سورميلي هيندي:

" "يجب أن تهدف تركيا إلى أن تصبح علامة تجارية في قطاع المجوهرات في العالم".

 

قال حسين سورميلي هيندي، رئيس مجلس إدارة إتش إس HS مجوهرات: "النجاح في التصدير حقاً أمر جميل. إن دخول العائدات إلى بلدنا والجهود المبذولة في هذا الصدد هي أمر جميل. ومع ذلك، فإن قياس نجاح قطاع المجوهرات فقط من خلال التصدير هو موضوع قابل للنقاش. يجب أن تهدف تركيا إلى أن تصبح علامة تجارية في قطاع المجوهرات في جميع أنحاء العالم".

 

 

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجوهرات إتش إس HS، حسين سورميلي هيندي: "قمنا بإفتتاح أكبر متجر للمجوهرات الفاخرة في جنوب شرق أناضول في 16 سبتمبر، ونحن نستمر في تقديم خدماتنا. بفضل المتجر الجديد، زادت عدد المشاريع التي نخطط لتنفيذها في عام 2024. وفي أساس هذا، نسعى لزيادة السرعة في إنتاج التصاميم التي ستمثل علامتنا التجارية".

 

قال رئيس مجلس إدارة مجوهرات إتش إس HS، حسين سورميلي هيندي:" صناعة المجوهرات والألماس هي مجال يتطلب خبرة تخصصية. إنها صناعة تعتمد بشكل كامل على الثقة. لذلك، من المهم أن تكون المؤسسة التي تشترون منها المجوهرات قادرة على الوفاء بوعودها وأن تكون موثوقة". كما قال رئيس مجلس إدارة مجوهرات إتش إس HS، حسين سورميلي هيندي:" إن قطاع المجوهرات هو قطاع معقد يتطلب معرفة متخصصة. حتى إذا كنت قد بحثت على الإنترنت ودخلت متجر مجوهرات، فإن فحص الماس باستخدام المنظار الذي يقدمه لك مندوب المبيعات، أو حتى باستخدام المجهر، لن يسمح لك برؤية الكربون غير المتبلور الموجود بداخله أو تصنيفه. هذه الوظيفة تتطلب معرفة وخبرة جادة. لذلك، فإن الشيء الأساسي هو الثقة بنسبة 100٪." وأجاب على أسئلة مجلة "إعمال الشرق الأوسط" بشأن الحالة العامة لصناعة وأهداف مجوهرات إتش إس HS:

 

أولاً، هل يمكنك أن تتحدث عن نفسك وعن علامتك التجارية مجوهرات إتش إس HS؟ كيف بدأت هذه الرحلة؟

 

بدأ تاريخ عائلة سورميلي هيندي عندما قام جدي الراحل علي سورميلي هيندي برسم الكحل على عينيه أثناء سفره إلى الهند، وبسبب ذلك أصبح معروفاً في غازي عنتاب بلقب "سورميلي هيندي". في العقود الثلاثة من عام 1930، بدأ جده حسين سورميلي هيندي في مهنة صائغ الذهب في عربة صغيرة تحتوي على بعض العروض الذهبية. واستمرت هذه الشركة العائلية، التي تم استمرارها مع والدي علي سورميلي هيندي في سوق اللؤلؤ في غازي عنتاب، حتى الوقت الحاضر. حالياً، يدير ابني سنان وابنتي سيلين سورميلي هينديالشركة تحت اسم مجوهرات إتش إس HS كجيل رابع في غازي عنتاب، وهي مستمرة في العمل.

 

هل يمكنك التحدث عن تطور ثقافة المجوهرات في العالم وفي تركيا؟ في أي مكان يقف تركيا فيما يتعلق بصناعة المجوهرات؟

 

النجاح في التصدير حقاً أمر جميل. إن دخول العائدات إلى بلدنا والجهود المبذولة في هذا الصدد هي أمر جميل. ومع ذلك، فإن قياس نجاح قطاع المجوهرات فقط من خلال التصدير هو موضوع قابل للنقاش. يجب أن تهدف تركيا إلى أن تصبح علامة تجارية في قطاع المجوهرات في جميع أنحاء العالم. الأفضل ممكن دائما.

 

كيف يتم تشكيل مجموعات المجوهرات الخاصة بك؟ هل هناك أي من العلامات التجارية الدولية والوطنية التي تتعاون معها؟

 

بالتأكيد. بالطبع. هناك العلامات التجارية التي نتعاون معها في الداخل والخارج. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، بدأنا في التركيز على تصاميمنا المتخصصة التي أنشأناها بتوافق الآراء تحت اسم مجوهرات إتش إس HS.

 

ما هي النقاط التي تميزكم عن العلامات التجارية الأخرى في القطاع؟

 

ما يميزنا عن العلامات التجارية الأخرى في الصناعة هو تقديم خدمات فريدة ونادرة. الماس هو جوهرة جميلة وقيمة تستمر مدى الحياة. إنه أيضاً استثمار جيد يعرض ارتفاعاً في الأسعار مع مرور الوقت بغض النظر عن الحالة الاقتصادية. أندر أنواع الماس هي تلك التي تتميز بلونها الأبيض الاستثنائي وتلك النادرة التي تحتوي على ألوان مثل الأحمر والأزرق والبرتقالي. نحن نبذل قصارى جهدنا في كل تصميم. تصاميمنا وخدمتنا للعملاء هي أساس سمعتنا. لذلك، العناية التي نقدمها فريدة ونادرة.

 

 

ما هي أسباب تفضيل المجوهرات على الذهب عند المقارنة بينهما؟

 

يمكن إجراء تقييم حول كيفية إدراك القيمة الحقيقية للمجوهرات. الأساس الأساسي للتقييم الصحيح هو الفرق بين التصنيع اليدوي والتصنيع الضخم في المصنع. كما ترى، فإن قيمة المجوهرات المصنوعة يدوياً أعلى من نماذج الإنتاج الضخم المصنوعة في المصنع. لا يمكن مقارنة مجوهرات خرجت من يدي الحرفيين والخبراء ببعضها البعض. عملية التصميم هي مفتاح القيمة التي تكمن في طبيعة كل قطعة. إنها عملية عمل والقيمة الحقيقية التي يجب على الشخص أن يتذكرها عند ارتداء هذا التصميم هي أن هذا التصميم يعكس بريق عمل حرفي. من المهم أن تكون على دراية بأنك تمتلك قيمة فريدة عند شراء مجوهرات.

 

كيف يسيرعام 2023 من وجهة نظرك، هل سيكون لديك مشاريع تخطط لإنجازها في عام 2024؟

 

بدأ عام 2023 بوقوع كارثة الزلزال في فبراير والتي أصابتنا جميعاً بجروح بالغة. في تلك الأيام الصعبة ، تلقينا أيضاً تقريراً عن أضرار جسيمة لمتجرنا في غازي مختار، وقمنا بتحديد موقع متجرنا الجديد بعد فترة وجيزة جداً من الزلزال. لذلك كان لدينا فترة إصلاح. في 16 سبتمبر، قمنا بإفتتاح أكثر متجر مجوهرات فخامة في جنوب شرق الأناضول واستمرينا في تقديم خدماتنا. بفضل المتجر الجديد، زادت المشاريع التي نخطط لتنفيذها في عام 2024. وفي الأساس، تشمل هذه المشاريع زيادة السرعة في إنتاج التصاميم التي تمثل علامتنا التجارية. وعلاوة على ذلك، يستمر المتجر في الإعلان عن مشاريعه وخططه الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

في النهاية، ما الذي يجب مراعاته عند شراء المجوهرات؟

 

إن قطاع المجوهرات والماس هو مجال يتطلب خبرة بطبيعته. إنه مجال عمل قائم بالكامل على الثقة. لذلك، من المهم أن تكون المؤسسة التي تشتري منها المجوهرات موثوقة وتفي بوعودها. حتى لو قمت بالبحث على الإنترنت وذهبت إلى متجر مجوهرات، حتى لو قمت بفحص الماس باستخدام المكبر الذي يقدمه لك مندوب المبيعات، وحتى لو نظرت إليه بالمجهر، فلن تتمكن من رؤية الكربون غير المتبلور بداخله أو تصنيفه. يتطلب هذا العمل خبرة ومعرفة جادة. لذلك، الشيء الأساسي هو الثقة بنسبة 100٪.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber Merkezi
25.11.2023

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz

Diğer Haberler