“40 Yıllık tecrübemizle halı üretimi yapıyoruz”

Bükücü Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Bükücü,”1979 yılında halı sektörüne girerek Giza markasıyla halı üretimine başladık.  Halı üretimimizi 40 yıllık tecrübe ile yapıyoruz” dedi. 

“40 Yıllık tecrübemizle halı üretimi yapıyoruz”

 

Bükücü Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Bükücü,” Bükücü Tekstil 1930’larda dedemiz Mehmet Sait Bükücü ile mağaralarda pamuk ipliği eğirerek tekstil işine başlamış ve biz 3. kuşak yöneticiler tarafından başarı ile yoluna devam etmektedir. 40 yıl önce pamuk eğrilmesiyle başlayan bu yolculuk daha sonra pike, çarşaf, savan, havlu üreterek dokuma sektörüne girmiştir. Zamanın değişen ihtiyaçları çerçevesinde 1979 yılında halı sektörüne girerek Giza markasıyla halı üretimine başlamıştır.  Halı üretimimizi 40 yıllık tecrübe ile yapıyoruz” dedi. 

Bugün itibarı ile 24.000 m2’si kapalı toplam 30.000 m2 alan üzerinde üretim yaptıklarını vurgulayan Erkan Bükücü, Şuan itibarı ile son model halı ve iplik üretim makinaları ile istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını söyledi.   

Bükücü, “ Sektörümüzde en büyük sorun yanlış fiyat politikalarının oluşturduğu şartlardan dolayı, üreticilerin hem kendilerine hem de rakiplerine zarar vermesidir. Bu sebeple sektörümüzde karlılık oranı çok düşmüştür. Buna çözüm olarak ortak bir kararla taban fiyat limiti koyulabilir ve üreticiler Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını arttırarak, fark yaratan, katma değerli ürünleri tüketiciye sunmalıdır” şeklinde konuştu.

Bükücü, “2019 yılı dünya ekonomisi ve ticaretinin yavaşlamasına rağmen Türkiye için olumlu koşullar sunmaktadır. Türkiye ekonomisi açısından 2019 yılı dövizdeki dalgalanmaların ve enflasyonun etkisinden kurtularak büyüme göstermiştir. Biz Bükücü tekstil olarak hedeflerimize önceki senelerde olduğu gibi ulaşmış bulunmaktayız” diye konuştu.

Firma olarak kalite vazgeçilmezimizdir diyen Bükücü, Bu kapsamda periyodik olarak personele eğitimler verdiklerini ve Bu alanda birçok belgelerinin mevcut olduğunu ifade ederek Ortadoğu Business’in sorularını yanıtladı;  

  

Firmanız Giza Halı’nın 40.Yılını kutladınız. Kuruluşundan bu zamana kadar geçen süreci ve kutlama programınız ile ilgili bilgi verir misiniz?

Bükücü Tekstil 1930’larda dedemiz Mehmet Sait Bükücü ile mağaralarda pamuk ipliği eğirerek tekstil işine başlamış ve biz 3. kuşak yöneticiler tarafından başarı ile yoluna devam etmektedir. 40 yıl önce pamuk eğrilmesiyle başlayan bu yolculuk daha sonra pike, çarşaf, savan, havlu üreterek dokuma sektörüne girmiştir. Zamanın değişen ihtiyaçları çerçevesinde 1979 yılında halı sektörüne girerek Giza markamızla halı üretimine başlamıştır.  Halı üretimimizi 40 yıllık tecrübe ile yapıyoruz. Kutlama programı ile ilgili olarak kısa bir süre de olsa bütün çalışanlarımızla bir arada olalım istedik. Programda 40. yıl münasebetiyle çalışanlarımıza ve katılan misafirlerimize maskot, ajanda veya diğer hediyeler yerine kalıcı bir hediye olmasını istedik. Bu nedene hani ormanlık alandan geçerken özlü sözler vardır, yanan ormanlarımız değil geleceğimizdir, ormanları hor gören geleceği zor görür gibi, bizde bu amaçla kendimiz ve çocuklarımızın geleceği açısından küçükte olsa bir katkıda bulunmak amacı ile çalışanlarımıza ve katılan tüm misafirlerimize ağaç fidanı hediye etmeyi düşündük. 

Üretim tesisiniz ile ilgili bilgi verir misiniz?

Bugün itibarı ile toplam alanımız 30.000 m2, kapalı alanımız 24.000 m2’ dir.  Şuan itibarı ile son model halı ve iplik üretim makinalarımızla istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz.

Yıllık kapasiteniz ne kadar?  İhracat biriminizin faaliyetleri neler?

Bugün itibarı Bükücü tekstil olarak kendi ipliğimizi kendimiz üretmiş olup toplam halı üretim kapasitemiz yıllık 3,5 milyon metrekaredir. İhracat ağırlıklı çalışmakta olup ürettiğimiz bu halıları Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Ortadoğu’ya olmak üzere 39 ülkeye ihraç etmekteyiz.

Yeni pazar arayışlarınız var mı?  Hangi fuarlara katılıyorsunuz?

Yeni pazar arayışımız aralıksız devam etmekte olup bununla ilgili ayrı bir ekibimiz mevcuttur. Bu ekip sürekli yeni pazarlar araştırmaktadır. Katıldığımız fuarlar ise; Domotex halı ve zemin kaplama fuarı Hannover,  Domotex halı ve zemin kaplama fuarı Gaziantep ve Domotex halı ve zemin kaplama fuarı Mexico.

Sektörünüzde sorun var mı? Sizce çözüm önerileri neler?

Sektörümüzde en büyük sorun yanlış fiyat politikalarının oluşturduğu şartlardan dolayı, üreticilerin hem kendilerine hem de rakiplerine zarar vermesidir. Bu sebeple sektörümüzde karlılık oranı çok düşmüştür. Buna çözüm olarak ortak bir kararla taban fiyat limiti koyulabilir ve üreticiler ar-ge çalışmalarını arttırarak, fark yaratan, katma değerli ürünleri tüketiciye sunmalıdır.

Dünya ve Türkiye ekonomisini değerlendirerek 2019 yılı sizin için nasıl geçti? 2020 yılındaki hedeflerinizden söz eder misiniz

2019 yılı dünya ekonomisi ve ticaretinin yavaşlamasına rağmen Türkiye için olumlu koşullar sunmaktadır. Türkiye ekonomisi açısından 2019 yılı dövizdeki dalgalanmaların ve enflasyonun etkisinden kurtularak büyüme göstermiştir. Biz Bükücü tekstil olarak hedeflerimize önceki senelerde olduğu gibi ulaşmış bulunmaktayız. Hedeflerimizi 10 yıllık olarak belirleyip ona göre yatırımlarımızı yapıyoruz.  2019 yılında yeni Ar-Ge, fabrika ve makina yatırımları yaparak üretim kapasitemizi ve satışlarımızı arttırdık. 2020 yılı için Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandırarak yeni pazarlara açılmaya ve satışlarımızı arttırmaya devam edeceğiz.

Kalite konusunda düşünceleriniz neler? Kalite belgeleriniz var ise bilgi verir misiniz?

Firma olarak kalite vazgeçilmezimizdir. Bu kapsamda periyodik olarak personele eğitimler vermekteyiz.  Bu alanda birçok belgemiz mevcuttur.

 

 

BUKUCU TEXTILE BOARD CHAIRMAN ERKAN BUCUKCU:

WE PRODUCE CARPETS WITH OUR 40 YEARS OF EXPERIENCE”

Bükücü Textile Board Chairman Erkan Bükücü stated that “Bükücü Textile started textile business by spinning cotton yarn in caves with our grandfather Mehmet Sait Bükücü in 1930s, and we are continuing its way successfully as the 3rd generation managers. This journey started 40 years ago with cotton spinning and then entered the weaving sector by producing pique, sheets, savanna and towels. Within the framework of the changing needs of the time, it entered the carpet sector in 1979 and started to produce carpet under the brand of Giza. We produce our carpet with 40 years of experience.”

Stressing that they are producing on a total area of 30.000 m2 with 24.000 m2 covered area as of today, Erkan Bükücü said that as of now, they have contributed to employment and national economy with the latest model carpet and yarn production machines.

Bükücü also mentioned that “The biggest problem in our sector is that producers are harming themselves and their competitors due to the conditions created by wrong price policies. Therefore, the profitability rate in our sector has decreased very much. As a solution, a common price limit can be set by a common decision, and producers should offer value-added products that make a difference by increasing their Research and Development (R & D) efforts.”

Bükücü demonstrated that “Although the year of 2019 includes a slowdown in the world economy and trade, it offers favorable conditions for Turkey. In terms of foreign exchange fluctuations in 2019, Turkey's economy has shown growth by getting rid of the influence of inflation. As Bükücü textile, we have reached our goals as in previous years.”

Stating that quality is indispensable for them as a company, Bukucu added that they have given trainings to the staff periodically in this context, and they have many certificates in this field and answered the questions of Ortadogu Business;

You celebrated 40 years of Giza Carpet. Could you give us some information about the process from the establishment to the present and your celebration program?

Bükücü Textile started textile business by spinning cotton yarn in caves with our grandfather Mehmet Sait Bükücü in 1930s, and we are continuing its way successfully as the 3rd generation managers. This journey, which started 40 years ago with cotton spinning, then entered the weaving sector by producing pique, sheets, savannah and towels. In 1979, within the framework of the changing needs of the time, it entered the carpet sector and started to produce carpet with Giza brand. We produce our carpet with 40 years of experience. Regarding the celebration program, we wanted to be together with all our employees for a short while. On the occasion of the 40th year of the program, we wanted our employees and our guests to have a permanent gift instead of mascot, calendar or other gifts. For this reason, when we pass through the forest area, there are concise words such as that what is burning is not our forests, but our future or that those who despise forests cannot see the future. For this purpose, we thought to give tree saplings to our employees and all our guests in order to make a small contribution to the future of ourselves and our children.

Can you give us information about your production facility?

As of today, our total area is 30.000 m2 and our closed area is 24.000 m2. As of now, we contribute to employment and national economy with our latest model carpet and yarn production machines.

What is your annual capacity? What are the activities of your export department?

Today, as bending textile, our company has produced our own yarn, and total carpet production capacity is 3.5 million square meters per year. We export these carpets to 39 countries from Asia to Europe and from America to the Middle East.

Are you looking for new markets? Which fairs do you attend?

Our search for a new market continues uninterruptedly and we have a separate team. This team is constantly researching for new markets. The fairs we attended are Domotex carpet and flooring fair in Hannover, Domotex carpet and flooring fair in Gaziantep, and Domotex carpet and flooring fair in Mexico.

Is there a problem in your sector? What can you recommend in terms of solutions for these problems?

The biggest problem in our sector is that producers are harming themselves and their competitors due to the conditions created by wrong price policies. Therefore, the profitability rate in our sector has decreased very much. As a solution, a common price limit can be set by a common decision, and manufacturers should offer value-added products that make a difference by increasing their R & D efforts.

How was 2019 for you by evaluating the economy of the world and Turkey? Can you tell us about your goals in 2020?

Although 2019 includes a slowdown in the world economy and trade, it offers favorable conditions for Turkey. In terms of foreign exchange fluctuations in 2019, Turkey's economy has shown growth by getting rid of the influence of inflation. As Bükücü textile, we have reached our goals as in previous years. We set our targets as 10 years and make our investments accordingly. In 2019, we increased our production capacity and sales by investing in new R & D, factories, and machines. For 2020, we will accelerate our R & D efforts and continue to open up new markets and increase sales.

What do you think about quality? Can you provide information if you have quality certificates?

As a company, quality is indispensable for us. In this context, we provide trainings to our staff periodically. We have many certificates in this field.

 

 

السيد اركان بوكجي، رئيس مجلس إدارة شركة بكوجي للمنسوجات:

 

" إننا ننتج السجاد بخبرة 40 عاما"

 

تحدث السيد اركان بوكجي، رئيس مجلس إدارة شركة بكوجي للنسيج عن تاريخ الشركة بالقول:" لقد كان الفضل الاول في تأسيس شركة بوكجي للنسيج لجدنا محمد سعيد لكوجي في عام 1930 حيث بدأ وقتها بغزل خيوط القطن في الكهوف والمغارات، وتكلل طريقه في العمل بالنجاح من قبل الإداريين الجيل الثالث، وقبل 40 عاما والذي بدأ بغزل القطن وبعدها تم الانتقال إلى إنتاج البيكه، والشراشف المناشف موسعا بذلك مجال العمل في الغزل والنسيج، ودخل الشركة في عام 1979 عالم صناعة السجادات تلبية لاحتياجات السوق مع مرور الزمن منتجا بذلك السجادات بالعلامة التجارية التي تحمل اسم كيزا، فنحن نعمل في مجال صناعة السجادات بخبرة تمتد لـ 40 عاما."

 

وفي يومنا هذا لدينا مساحة مغلقة من الانتاج تبلغ 24.000 متر مربع وعلى مساحة اجمالية تبلغ 30.000 متر مربع مضيفا السيد اركان بكوجي قوله بأننا نعمل على دعم الاقتصاد المحلي من خلال القيام بإنتاج السجادات والخيوط باحدث الآلات والماكينات.

كما تحدث السيد بكوجي عن القطاع بقوله:" إن اكثر مايؤثر على الانتاج والسوق هو اتباع السياسات الخاطئة في مجال تسعيرة السجادات وبالتالي إلحاق الضرر لانفسهم اولا ومن ثم المنافسين لهم ثانيا، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى إنخفاض في نسبة الارباح لدينا والقطاع بشكل عام، والحل في هذا هو اخذ القرار موحد من قبل الكل ووضع تسعيرة موحدة للمنتجات لديناوالقيام بتكثيف اعمال البحث والتطوير وإنتاج منتجات جديدة ومطورة وتقديمها للمستهلكين لدينا."

وتابعا السيد بكوجي حديثه بالقول:" إن عام 2019 وبالرغم من الركود الاقتصادي والتجاري إلا أن هناك فرص وامور ايجابية قدمها هذا العام لتركيا وإن تركيا قد تخلصت من التأثيرات والتموجات في اسعار صرف العملات في عام 2019 كما تخلصت من تأثير عامل التضخم، ونحن كشركة بوكجي للمنسوجات وصلنا إلى هدفنا كما جرت العادة في السنوات الماضية."

وفي حواره مع مجلة الشرق الوسط للاعمال، حيث اكد السيد بوكجي على دور الجودة في المنتجات وعن الدورات التعليمية الدورية للعمال والموظفين لدى الشركة وإن لديهم عدة شهادات بهذا الخصوص:

 

لقد احتفلتم بعامكم الـ40 مع العلامة التجارية كيزا للسجادات، هل بإمكانكم تقديم معلومات حول الفعالية هذه؟

إن شركة بكوجي للمنسوجات ومنذ عام 1930 حيث كان الفضل الاول في تأسيس شركة بوكجي للنسيج لجدنا محمد سعيد لكوجي في عام 1930 حيث بدأ وقتها بغزل خيوط القطن في الكهوف والمغارات، وتكلل طريقه في العمل بالنجاح من قبل الإداريين الجيل الثالث، وقبل 40 عاما والذي بدأ بغزل القطن وبعدها تم الانتقال إلى إنتاج البيكه، والشراشف المناشف موسعا بذلك مجال العمل في الغزل والنسيج، ودخل الشركة في عام 1979 عالم صناعة السجادات تلبية لاحتياجات السوق مع مرور الزمن منتجا بذلك السجادات بالعلامة التجارية التي تحمل اسم كيزا، فنحن نعمل في مجال صناعة السجادات بخبرة تمتد لـ 40 عاما. ونحن اردنا ان نجتمع مع العمال والموظفين لدينا ولو لمدة قصيرة ونحتفل بعامنا الـ40، وفي برنامج الحفل هذا وبدلا من توزيع الهدايا من القرطاسية والالعاب التي لا قيمة لها وتكون مؤقتة اردنا ان نهديهم هدية على المدى البعيد لهم ولمستقبلهم ومستقبل اولادهم، حيث عندما تتنزهون في الغايات تلتقون بالفرحة والراحة حيث ان حرق الغابات هو حرق لمستقبلنا ومن هذا المبدأ قمنا بتقديم المشاركين في الحفل فيدانا واغراس كهدية رمزية لهم."

هل تقدمون لنا معلومات على المنشآة لديكم؟

حاليا لدينا مساحة مغلقة من الانتاج تبلغ 24.000 متر مربع وعلى مساحة اجمالية تبلغ 30.000 متر مربع مضيفا السيد اركان بكوجي قوله بأننا نعمل على دعم الاقتصاد المحلي من خلال القيام بإنتاج السجادات والخيوط باحدث الآلات والماكينات.

ماهو الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع لديكم؟ ماهو فعاليات قسم التصدير لديكم؟

نحن كشركة بوكجي نقوم بإنتاج الخيوط بأنفسنا وإنتاج السجاد لدينا يبلغ 3.5مليون متربع مربع سنويا،ونعمل على التصدير حيث نقوم بتصدير السجاد لدينا إلى اسيا، اوروبا، دول امريكا، ودول الشرق الاوسط حيث نصدر لنحو 39 دولة.

 

هل هناك جهود من قبل الشركة للبحث عن اسواق جديدة؟ وماهي المعارض التي تقومون بالمشاركة فيها؟

إننا نعمل وبشكل مستمرا بالبحث عن اسواق جديدة، حيث لدينا كادر خاص بهذا المجال بحيث يقوم هذا الكادر بالبحث المستمر عن اسواق جديدة. والمعارض نقوم بالمشاركة فيها هو: معرض دوموتكس للسجادات والاغطية الارضية في مدينة هانوفر، ومعرض دوموتكس للسجادات والاغطية الارضية في مدينة غازي عنتاب، ومعرض دوموتكس للسجادات والاغطية الارضية في مدينة مكسيكو.

 

ماهي الصعوبات التي تواجه القطاع لديكم؟ وماهي الحلول برأيكم؟

إن اكثر مايؤثر على الانتاج والسوق هو اتباع السياسات الخاطئة في مجال تسعيرة السجادات وبالتالي إلحاق الضرر لانفسهم اولا ومن ثم المنافسين لهم ثانيا، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى إنخفاض في نسبة الارباح لدينا والقطاع بشكل عام، والحل في هذا هو اخذ القرار موحد من قبل الكل ووضع تسعيرة موحدة للمنتجات لديناوالقيام بتكثيف اعمال البحث والتطوير وإنتاج منتجات جديدة ومطورة وتقديمها للمستهلكين لدينا

 

 

لو نظرنا إلى الوضع الاقتصادي بشكل عام في العالم وتركيا، كيف تقييمون عام 2019 بنسبة لكم؟ وهل تتحدثون عن اهدافكم لعام 2020؟  

إن عام 2019 وبالرغم من الركود الاقتصادي والتجاري إلا أن هناك فرص وامور ايجابية قدمها هذا العام لتركيا وإن تركيا قد تخلصت من التأثيرات والتموجات في اسعار صرف العملات في عام 2019 كما تخلصت من تأثير عامل التضخم، ونحن كشركة بوكجي للمنسوجات وصلنا إلى هدفنا كما جرت العادة في السنوات الماضية.وإن هدفنا قمنا بتحديده على مدى 10 ينوات ونقوم بموجبه بإستثماراتنا، وقمنا في عام 2019 بزيادة الانتاج والمبيعات وزيادة الاستثمار في الطاقة الانتاجية للمصنع لدينا من خلال اخذ ماكينات يخدم هذا الغرض وسنستمر في زيادة الانتاج في عام 2020 من خلال اعمال البحث والتطوير والإنفتاح نحو اسواق جديدة لزيادة نسبة المبيعات لدينا."

 

ماهي افكاركم حول موضوع الجودة؟ وهل لديكم شهادات الجودة وإن كان لديكم هل تقدمون المعلومات حول هذه الشهادات؟

إننا نعطي اهمية بالغة لموضوع الجودة لدينا، ونقوم بإعطاء دورات تعليمية دورية للعمال والموظفين لدينا ولدينا شهادات عديدة في هذا المجال.

 

 

 

Haber Merkezi
19.11.2019

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz

Diğer Haberler